Hållbarhet

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelementslösningar till internationell fordonsindustri och har ett ansvar för att driva verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Bolaget ska vara en effektiv, pålitlig och stabil partner till kunder och leverantörer, bidra med värde till ägarna samt vara en trygg arbetsgivare för sina medarbetare.

 

Bulten har strukturerat hållbarhetsarbetet i tre områden; bolags­styrning, socialt ansvarstagande och miljö. Vägledande för håll­barhetsarbetet är bolagets vision, dess kärnvärden; Professional, Innovative, Dedicated och Empowered samt den koncernövergripande uppförandekoden och anti-korruptionspolicyn. 

Bulten stödjer de tio principerna om respekt för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöansvar och antikorruption som finns i FN:s Global Compact och vi kommer även rapportera våra insatser.

Bulten genomför årligen en övergripande riskanalys där håll­barhetsrisker och miljöaspekter analyseras och kartläggs. Stor vikt läggs vid att hänsyn till miljön tas i hela värdekedjan och bolaget har därför kartlagt både produkter och processer gällande bland annat konfliktmineraler och REACH. Bulten arbetar även för att påverka det externa varuflödet i en positiv riktning.

 

Bulten arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar och har under 2016 arbetat fram en plan för att utveckla och harmonisera hållbarhetsarbetet ytterligare samt för att fördjupa dialogen med intressenter.

 

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39